• head1.jpg
  • oo.jpg
  • Untitled-1.jpg
  • hh.jpg
  • IMG.jpg

ورق ck45

ورق ck45

همانطورکه می دانید ورق CK45 از خانواده ورق های ضد سایش می باشد که با سختی 160 الی 190 برینل طبق استاندارد بین المللی تولید می شود.

معمولا ورق CK45 در جهت ساخت ابزارها و ماشین آلاتی که مقاومت کمتری نسبت به سایش دارند مورد استفاده قرار می گیرد که برای مثال می توان کاربرد

ورق CK45 را در میکسرهای بتون نام برد.

واردات ورق CK45 در حال حاضر در ابعاد 1500*6000 و 2000*6000 با ضخامت های مختلف (3 میل تا 50 میل) از کشور اکراین و کره جنوبی صورت

می گیرد که در صورت نیاز قابل رویت شما صنعتگران عزیز در بنگاه این مجموعه می باشد.

 لیست موجودی ورق های CK45

 

سایز         ابعاد CK45 کشور تولید کننده
3 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
4 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
5 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
6 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
6 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
8 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
8 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
10 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
10 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
12 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
12 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
15 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
15 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
20 ml 1500*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
20 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
 25 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
30 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
35 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
40 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین
50 ml 2000*6000 لب تیز کره جنوبی / اکراین